Idioma:CA ES

Aspectes legislatius

Què és la llei de dependència?

 

BOE - 09/10/2012     Comentar
ley dependencia esclerosis múltiple

Es tracta d'una llei d'àmbit estatal, encara que l'ha de desenvolupar cada comunitat autònoma (Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència). Poden acollir-s'hi totes les persones que es trobin en situació de dependència (és a dir, que no tinguin suficient autonomia) i demostrin un mínim de 5 anys de residència al país. La llei ofereix a qui ho necessiti una prestació econòmica destinada a cobrir les despeses de les atencions necessàries, i en casos excepcionals es pot atorgar també als familiars. La valoració del nivell de dependència s'estableix en base a una escala de tres graus. En funció de l'autonomia personal de cada cas es proveiran també serveis assistencials o la corresponent prestació econòmica.

Font d'informació:

LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE. 2006 [accés: 9 d'octubre de 2012]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf

 • Valora aquest contingut: 

1 comentari

 1. Pamela, a les 23.02.2019
  Hola, mi marido tiene discapacidad del 86% EM, tiene una renta de 540 euros, yo soy quien lo cuida, no tengo trabajo, ni tiempo para ver algo, mi marido requiere de muchos cuidados, no tenemos otra ayuda económica, tenemos dos hijas estudiando, no se que puedo hacer o donde debo dirigirme para conseguir una paga o ayuda, mi marido quiere tener un perro compañía y tampoco se como debo hacerlo.
  Vivimos en Talavera de la reina, Toledo, España.
  Ojala me puedan ayudar.
  De antemano muchas gracias.
  Un saludo.

Accepto la política de privacitat de l'Observatori i cedeixo les meves dades personals per a rebre més informació