Idioma:CA ES

Factors de risc

Vinculen nivells baixos de vitamina D en nadons amb risc de patir esclerosi múltiple

 

15/12/2016     Comentar
bebes vitamina D esclerosis múltiple

Els nadons que neixen amb nivells reduïts de vitamina D podrien tenir més probabilitats de desenvolupar esclerosi múltiple al llarg de la seva vida que els nadons amb nivells més alts d'aquesta vitamina.

Així ho indica un estudi publicat a la revista Neurology. L'estudi s'ha realitzat a Dinamarca, on es guarden les mostres de sang seca de les proves de detecció de recent nascuts. Els recent nascuts amb nivells de vitamina D de 30 nanomols per litre es considera que tenen nivells deficients, de 30 a 50 es consideren insuficients i iguals o superiors a 50 es consideren suficients. L'estudi assenyala que les persones que van néixer amb nivells de vitamina D iguals o superiors a 50 són un 47% menys propensos a patir esclerosi múltiple. La recerca s'haurà de continuar ja que està en una fase molt embrionària, però pot aportar informació en el debat sobre la vitamina D en les dones embarassades.

  • Valora aquest contingut: 

0 comentaris

Accepto la política de privacitat de l'Observatori i cedeixo les meves dades personals per a rebre més informació