Idioma:CA ES

Les preguntes més habituals

L’esclerosi múltiple és hereditària?

 

Encara que existeix certa predisposició genètica, l'esclerosi múltiple no és una malaltia hereditària. Si un dels dos progenitors està afectat, el fill tindrà una probabilitat una mica més alta de desenvolupar la malaltia, però no patirà EM necessàriament.

Una malaltia es considera hereditària quan es transmet directament de pares a fills. En el cas de l'EM no és així. Els estudis realitzats apunten que un 2% dels nens amb pares afectats per l'esclerosi múltiple tenen risc de patir-la en el futur, i no per herència, sinó per ser més susceptibles genèticament a desenvolupar-la. Fins i tot en el cas que siguin germans bessons, si un dels dos desenvolupa la malaltia, l'altre germà té un 25% de possibilitats de patir-la.