Observatori Esclerosi Múltiple

Idioma:CA ES

Què és l’EM?

Què és l'Esclerosi Múltiple?

 

Multiple Sclerosis International Federation; U.S. National Library of Medicine - 01/09/2014     Comentar
Qué es esclerosis múltiple

L'esclerosi múltiple (EM) és una malaltia neurològica crònica que afecta el sistema nerviós central (SNC) mitjançant el sistema immunològic. Es tracta de la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves (entre 20 i 40 anys d'edat) i afecta de manera predominant el sexe femení. L'EM té múltiples manifestacions, i pot presentar-se de manera diferent a cada persona.

L'esclerosi múltiple (EM) és una malaltia que es coneix des de fa molts anys. El primer neuròleg que va realitzar una descripció exhaustiva de la malaltia va ser Jean-Martin Charcot (1825-1893).

La prevalença de l'EM és important. Els darrers estudis epidemiològics fets a Espanya indiquen que hi ha entre 4 i 8 persones afectades per l'esclerosi múltiple per cada 10.000 habitants, la qual cosa vol dir que hi ha unes 46.000 persones que conviuen amb la malaltia. És la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves, després dels traumatismes.

Els darrers estudis epidemiològics fets a Espanya indiquen que hi ha entre 4 i 8 persones afectades per l'esclerosi múltiple per cada 10.000 habitants.

L'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune. Això significa que les cèl·lules del sistema immunològic (les encarregades de protegir-nos de les infeccions causades pels microorganismes externs) reaccionen de forma errònia contra les estructures pròpies de l'organisme. En el cas de l'EM, es produeix un atac a la mielina del sistema nerviós central (format pel cervell i la medul·la espinal).

La mielina és una estructura que recobreix els axons de les neurones i això en permet el correcte funcionament (figura 1). Com a exemple, podríem comparar el sistema nerviós central a un cablejat elèctric on el cable serien els axons (prolongacions de les neurones) i la mielina seria el plàstic o cobertura aïllant del cable. Els axons ('el cable') són els encarregats de transmetre la informació des de i cap al cervell i en permeten el correcte funcionament motor i sensitiu, entre altres funcions. La mielina ('la cobertura aïllant') és l'encarregada de facilitar la correcta transmissió d'aquests impulsos nerviosos. La seva destrucció provocarà un alentiment o una interrupció de la transmissió nerviosa que aleshores produirà els símptomes i els signes característics d'aquesta malaltia.

Les zones en què es produeix una pèrdua de mielina (anomenades "lesions" o "plaques") apareixen en el teixit nerviós com zones endurides (tipus cicatriu o esclerosi). Aquestes lesions es produeixen en diferents moments i en múltiples localitzacions del cervell i la medul·la espinal. Els símptomes i signes de la malaltia varien d'una persona a una altra en funció de les àrees afectades. Encara que diferents persones comparteixin el mateix diagnòstic, la malaltia i l'evolució serà diferent en cada persona.

Fonts d'informació:

Esclerosis múltiple. MedlinePlus. [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/multiplesclerosis.html

Esclerosis Múltiple. MedlinePlus. 2011 [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000737.ht

¿Qué es la EM?. Multiple Sclerosis International Federation. 2008 [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: http://www.msif.org/about-ms/what-is-ms/

Fernández, O.; Fernández, V.; Guerrero, M. Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la esclerosis múltiple y no se atrevió a preguntar. Línea de comunicación. 2008.

Otero S.; Batlle J.; Bonaventura I.; Brieva Ll.; Bufill E.; Cano A.; et al. en representación del Grupo de Trabajo del Registro de Esclerosis Múltiple de Cataluña. Situación epidemiológica actual de la esclerosis múltiple: pertinencia y puesta en marcha de un registro poblacional de nuevos casos en Cataluña. Rev Neurol. 2010; 50: 623-33.

De Sá J. Epidemiología de la esclerosis múltiple en Portugal y España. Rev Neurol. 2010; 51: 387-92.

Figura 1.- Els axons són les prolongacions de les neurones i es troben recoberts d'una beina de mielina que s'encarrega del seu funcionament correcte, com si d'un cable elèctric es tractés.

  • Valora aquest contingut: 

0 comentaris

Accepto la política de privacitat de l'Observatori i cedeixo les meves dades personals per a rebre més informació