Observatori Esclerosi Múltiple

Idioma:CA ES

Altres teràpies

Un programa específic d'exercicis de fisioteràpia a casa pot reduir el risc a patir caigudes

 

SAGE - 17/01/2014     Comentar

Les caigudes són habituals entre les persones amb esclerosi múltiple; més de la meitat dels afectats d'EM en pateix alguna durant un període de sis mesos i un número important requereix atenció mèdica. Els accidents són més freqüents en adults d'edat avançada, per als quals, a més, les conseqüències solen ser més greus, per la combinació d'edat i estat de la malaltia. En aquest estudi, s'ha observat com un programa específic d'exercicis de fisioteràpia a casa podria reduir el risc a patir caigudes.

Les caigudes suposen una disminució important de la qualitat de vida. A més de les lesions físiques i de la pèrdua d'independència que comporten, en moltes ocasions, també provoquen en l'afectat una por a caure que pot limitar activitats que abans agradaven i que pot afectar, fins i tot, les relacions socials. Per tant, reduir el risc de caigudes suposaria un gran benefici pel que fa a la prevenció de lesions i complicacions mèdiques, però també respecte a la independència funcional i a la qualitat de vida dels afectats.

En aquest estudi, els procediments del qual han estat aprovats per la Universitat d'Illinois, s'ha observat que la realització d'un programa específic d'exercicis a casa disminuiria el risc a patir caigudes en persones amb EM d'edat avançada. Per això, es van diferenciar dos grups d'afectats: els membres d'un van realitzar el programa d'exercicis a casa, mentre que els altres, que actuaven com a grup control, van continuar amb la seva activitat normal.

Els exercicis, dirigits a treballar l'equilibri i la força muscular de les extremitats inferiors, es van realitzar tres cops a la setmana durant 12 setmanes. En contrastar els resultats de les valoracions realitzades abans i després de la intervenció, s'ha comprovat que, efectivament, el risc de caigudes disminuïa en el grup que realitzava exercici, mentre que s'incrementava en el grup en llista d'espera.

De la mateixa manera, les conclusions indiquen diferències subtils però significatives entre els dos grups quant a la confiança en l'equilibri i la velocitat en caminar. L'observació suggereix que les millores en l'equilibri dels afectats són el màxim contribuent a la reducció del risc de caigudes, mentre que l'efecte de les millores en la força muscular i l'espasticitat és més discret.

Per tant, aquest és un bon exemple que un programa específic i supervisat d'exercicis a casa és factible, segur i eficaç per a les persones grans amb esclerosi múltiple, reduint el risc de caigudes. Les conclusions d'aquest estudi suposen un apunt important ja que l'exercici físic realitzat al domicili i supervisat per un professional especialitzat no suposa una gran despesa econòmica i, d'aquesta manera, seria una solució per a molts afectats que no poden accedir a altres tipus de rehabilitació molt més costosos.

Enllaç al document original:

Home-based exercise program and fall-risk reduction in older adults with multiple sclerosis: phase 1 randomized controlled trial. SAGE, 2013 [últim accés: 23 de febrer de 2018]. Disponible a: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269215513501092?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&

  • Valora aquest contingut: 

0 comentaris

Accepto la política de privacitat de l'Observatori i cedeixo les meves dades personals per a rebre més informació