Idioma:CA ES

Aspectes psicològics

Recuperació després d’una recaiguda, quina és la teva capacitat de resiliència?

 

14/11/2017     Comentar
resiliencia depresión esclerosis multiple

L’Enciclopèdia Catalana defineix resiliència en la seva versió online com la capacitat de l’individu per a afrontar amb èxit una situació desfavorable o de risc, i per a recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses.

En el cas de les persones amb esclerosi múltiple (EM), la paraula resiliència pot aplicar-se moltes vegades a la capacitat que tenen de recuperar-se després d’un brot. Un grup d’investigadors de la Universitat de Washington, Estats Units, ha volgut saber què significa resiliència per a persones amb EM, quins factors la faciliten i quins són els obstacles que es poden trobar a l’hora de superar un moment difícil.

Els autors de l’estudi Bouncing Backhan analitzat les respostes de 32 persones, que no s’han posat d’acord en una definició concreta de resiliència, tot i que sí han identificat els elements que la faciliten. Són els següents:

  1. Gestió psicològica davant del diagnòstic
  2. Mantenir relacions socials fortes i suport familiar
  3. Trobar un sentit a la vida i motivacions futures
  4. Planificar a curt termini i afrontar la por a la incertesa
  5. Sentir-se físicament actiu

En canvi, hi ha alguns factors que delimiten i fins i tot perjudiquen la capacitat de recuperació en persones amb esclerosi múltiple:

 

  1. Pensaments irracionals i sentiments negatius reiteratius
  2. Relacions socials ambivalents, inestables, i poc afectives
  3. Construir la pròpia identitat sobre la visió social d’una malaltia
  4. Fatiga i desmotivació

Els investigadors nord-americanscoincideixen en què les persones que conviuen amb la malaltia tenen uns reptes de resiliència diferents als d’aquells que no tenen esclerosi múltiple, principalment a causa de la impredictibilitat dels símptomes.

Per una altra banda, la teràpia psicològica pot ajudar a la recuperació física i emocional de la persona davant del diagnòstic o dels brots, ja que afavoreix l’aprenentatge d’eines per mantenir una actitud realista davant l’EM. Altres recursos que augmenten la capacitat de resiliència són participar en grups de suport, informar-se de la malaltia mitjançant webs especialitzades, fixar-se objectius realistes i no infravalorar-se.

 

Accés a les fonts d’informació:

Silverman AM, Verrall AM, Alschuler KN, Smith AE & Ehde DM. Bouncing back again, and again: a qualitative study of resilience in people with multiple sclerosis. NeuroRehabilitation. January 2017. 39(1):14-22. Epub 2016 Feb 15. DOI: 10.3109/09638288.2016.1138556. Disponible a: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26878245

Defining Resiliency in MS and Ideas on Bouncing Back. Multiple Sclerosis News Today. Disponible a: https://multiplesclerosisnewstoday.com/2017/05/18/how-multiple-sclerosis-patients-can-achieve-resiliency-and-bounce-back/

Revisat per: Sara Navarro Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (colegiada nº 23.565)
  • Valora aquest contingut: 

0 comentaris

Accepto la política de privacitat de l'Observatori i cedeixo les meves dades personals per a rebre més informació