Observatori Esclerosi Múltiple

Idioma:CA ES

Treballar

Com gestionar el diagnòstic de l'EM mentre es treballa

 

Fundación Esclerosi Múltiple Madrid (FEMM) - 16/09/2014     Comentar
gestion diagnostico esclerosis multiple

L'esclerosi múltiple no sempre incapacita per treballar. De fet, moltes de les persones diagnosticades podran tenir una vida laboral plena i fins i tot tan llarga com la de qualsevol altre empleat. Però quines dificultats comporta rebre el diagnòstic quan s'està treballant? Cal explicar-ho a la feina? Es pot demanar una adaptació del lloc de feina? Aquestes són les pautes fonamentals a seguir davant d'aquesta situació.

Un dels aspectes que cal tenir present és que no existeix la obligació de comunicar-ho a l'empresa, en termes generals. Només seria necessari fer-ho en cas que existís un problema que realment afectés les funcions concretes que es desenvolupen, o en el supòsit que hi hagués algun problema per a la seguretat, ja sigui la del propi treballador o la dels altres.

El fet de comunicar el diagnòstic és sempre una decisió personal; també en el cas que s'estigui cercant feina (a les entrevistes, per exemple). No obstant això, en alguns casos es pot fer necessari parlar-ne amb l'empresa, malgrat les pors que en principi pot despertar aquest fet.

Portar el diagnòstic en secret pot suposar una càrrega d'estrès addicional, amb la qual cosa compartir l'experiència pot fer-se necessari.

Les circumstàncies personals de cadascú i la relació amb els companys de feina i els superiors hauran de ser els factors que caldrà avaluar, però finalment, la decisió de quan comunicar-ho i a qui és estrictament individual.

Si es dóna el cas que l'empresa, coneixedora del diagnòstic, decideix fer fora el treballador afectat per l'EM, cal estar completament segur que es tracta d'un cas de discriminació. L'acomiadament es pot arribar a declarar nul si s'aconsegueix demostrar que aquest s'ha produït només pel fet de patir una malaltia com l'esclerosi múltiple. No obstant, això pot ser complicat, especialment si l'empresa ja fa un temps que coneixia la situació. En qualsevol cas, un acomiadament també pot ser declarat improcedent.

Un dels factors que cal tenir en compte, si es dóna els símptomes de l'esclerosi múltiple es tornen molt greus, és la possibilitat de demanar el reconeixement del grau de discapacitat. Si aquest és superior al 33%, la llei concedeix a l'afectat una sèrie de drets:

  • Es reserva un 5% de les places públiques per a persones amb aquest certificat.
  • Es reserva un 2% de les places d'empreses privades amb més de 50 treballadors.
  • Les proves selectives per a feines del sector públic s'adapten (en temps i mitjans).
  • Es bonifica el 100% de la quota de la seguretat social.
  • S'adapta el lloc de treball a les necessitats de la persona.
  • IRPF (declaració de la renda): es contemplen una sèrie de reduccions a la base liquidable de l'impost per a persones amb discapacitat.

Els treballadors amb grau de discapacitat que es trobin en situació d'atur i vulguin establir-se com a treballadors autònoms poden accedir a diversos incentius en matèria de seguretat social i ajudes econòmiques, com ara una bonificació de cotització a la seguretat social (durant cinc anys, del 50% de l'aportació corresponent), subvencions per l'establiment, subvencions financeres, subvenció per assistència tècnica i subvenció per a formació. Totes aquestes subvenciones tenen un límit d'ingressos.

Si per alguna raó una empresa de més de 50 treballadors no arriba al 2% de treballadors amb discapacitat, existeixen una sèrie de mesures alternatives per complir amb la llei:

  • Compra de bens a un Centre Especial de Treball o a una persona autònoma amb discapacitat.
  • Formalització de contracte civil o mercantil amb un Centre especial de Treball o amb un treballador autònom amb discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a l'activitat normal de l'empresa.
  • Donació o acció de patrocini.

A més, amb un grau de discapacitat a partir del 33% es pot accedir a lloc de treball protegit (Centre Especial de Treball).

L'adaptació de l'entorn de treball

Si en el moment del diagnòstic el pacient ja està desenvolupant la tasca professional, certs petits canvis en el lloc de feina poden ajudar-lo molt a l'adaptació, i millorar de forma substancial el dia a dia. En molts casos es tracta de petits ajustaments que ni tan sols tindran un cost significatiu per a l'empresari. En cas que sí fos necessària una inversió més profunda, existeixen diferents ajuts públics que l'empresa podria sol·licitar.

Les necessitats d'adaptació del lloc de feina cal plantejar-les sempre al comitè de Seguretat i Salut, un òrgan que està present a totes les empreses que tenen una plantilla amb més de 50 membres. Aquest farà tot el possible per satisfer els requisits de l'empleat.

A més, l'empresa està obligada a posar a disposició del treballador places d'aparcament, si en disposa, per tal d'evitar qualsevol forma de discriminació. La plaça es pot convertir en un element imprescindible per a les persones que tinguin dificultats en la mobilitat.

La llei no preveu que es pugui concedir una reducció de la jornada en cas d'una malaltia com l'EM, tot i que es pot pactar amb l'empresari si es donen les condicions adients i ambdues parts ho acorden.

Accés al document original

Esclerosis múltiple y empleo. Preguntas más frecuentes y possibles respuestas. Fundación Esclerosi Múltiple Madrid (FEMM). 2014 [accés: 21-7-2014]. Disponible a: http://www.portalempleofemm.org/noticia/179/esclerosis-multiple-y-empleo-preguntas-mas-frecuentes-y-posibles-respuestas

  • Valora aquest contingut: 

0 comentaris

Accepto la política de privacitat de l'Observatori i cedeixo les meves dades personals per a rebre més informació