Observatori Esclerosi Múltiple

Idioma:CA ES

Treballar

M’han diagnosticat esclerosi múltiple: puc seguir treballant?

 

04/07/2019     Comentar
trabajar esclerosis múltiple

A més de proporcionar un salari, la feina atorga un sentiment de validesa personal i d’utilitat com a membre de la societat. Segons un informe de la Federació Internacional de l’Esclerosi Múltiple sobre EM i feina, massa persones afectades d’EM abandonen la seva feina abans del que seria necessari o del que ells voldrien.

L’informe està basat en les dades d’una enquesta realitzada a 12.200 persones amb d’esclerosi múltiple en 93 països. Les dades recollides van mostrar que el 43% de les persones amb EM sense feina havien deixat de treballar tres anys després del diagnòstic i que la xifra ascendia al 70% després de deu anys.

Respecte al 2010, menys persones han reduït la seva jornada laboral o s’han pres baixes temporals i més persones han afirmat no necessitar canviar el seu horari de feina. Les xifres evidencien la necessitat de dur a terme canvis que permetin a les persones afectades d’EM conservar els seus llocs de treball durant més temps. Aquests canvis requereixen, a més del paper actiu de les persones amb EM, la col·laboració de les empreses, de les organitzacions d’EM i dels polítics.

Les persones que pateixen esclerosi múltiple no estan obligades a informar de la seva malaltia a la feina. Malgrat això, resulta més fàcil adaptar-se als canvis si l’empresa té constància de la situació. D’aquesta manera, és possible parlar amb l’empresari per ajustar les tasques, l’horari o el lloc de feina als símptomes de l’EM.

L’empresari i el treballador han d’estar al corrent de la legislació al respecte. Consultar les decisions que un mateix pren amb familiars i amics permet tenir altres punts de vista, a més del seu suport.

Per la seva banda, els empresaris han d’actuar d’acord amb la legislació i ser conscients de que l’EM és una malaltia amb múltiples graus d’afectació. Cada cas és diferent, per tant, preguntar és la millor manera de conèixer la situació de la persona afectada de la malaltia. A les organitzacions d’EM es pot trobar assessorament per gestionar els casos dels treballadors amb EM. Aquestes organitzacions han de proporcionar informació a les persones afectades sobre les seves opcions en l’àmbit laboral, els seus drets i els múltiples serveis disponibles.

Cal que les lleis protegeixin les persones amb d’EM contra la discriminació. Així mateix, es necessita investigar més a fons la relació entre feina i EM per saber de quina manera afecta la malaltia a l’activitat laboral i viceversa.


Accés al document original:

Employment and MS https://www.msif.org 
Disponible a: https://www.msif.org/about-us/advocacy/employment-and-ms/ 

  • Valora aquest contingut: 

0 comentaris

Accepto la política de privacitat de l'Observatori i cedeixo les meves dades personals per a rebre més informació