Idioma:CA ES

Vida familiar

Demanar ajuda a casa amb esclerosi múltiple

 

12/05/2015     Comentar
Ayuda tareas domésticas esclerosis múltiple

Afrontar una nova discapacitat és complicat per a tothom i la paraula “dependència” pot provocar sentiments contradictoris. En aquests casos, és probable que el rol dels familiars es vegi modificat pel fet que qui generava ingressos o es cuidava de certes tasques ja no pugui fer-ho; i si l'afectat viu sol, la situació encara pot ser més complicada perquè pot necessitar l'ajuda d'una persona que no sigui un familiar directe. Sigui com sigui, una bona comunicació amb la família –i parlar obertament de les pors, ansietats i frustracions– és essencial per abordar la situació de manera efectiva.

En el cas de trobar-se amb la possible necessitat i el dubte de si contractar o no assistència, és possible que sorgeixi la por de perdre llibertat, independència i privacitat. A més, el fet de poder perdre progressivament algunes capacitats i requerir algun tipus d'ajuda pot espantar la persona amb esclerosi múltiple (EM) així com el seu entorn.

Per prendre aquesta decisió sempre és important comptar amb l'opinió dels altres membres de la família i, sobretot, tenir en compte quines funcions desenvolupa cadascun dels professionals que es poden contractar. És a dir, quina tasca fa cadascú. Un "document d'avaluació de necessitats" pot resoldre alguns dels dubtes.

Què fa falta: una infermera, una assistenta, una dona de fer feines o un amic?

Així doncs, abans de decidir contractar algú cal identificar aquestes necessitats de la persona afectada d'esclerosi múltiple. Generalment, es poden dividir en cinc categories:

 • Mèdica (tractament de les discapacitats, realització d'exercicis de motricitat, teràpia ocupacional)
 • Psicològica (consells en casos de depressió, assistència per a aconseguir nous objectius)
 • Atenció personal (ajudar el pacient a banyar-se, a vestir-se, a afaitar-se, a preparar el menjar)
 • Feines de casa (anar a comprar, fer encàrrecs, posar una rentadora, ocupar-se d'altres tasques domèstiques)
 • Companyia (conversa, entreteniment)

Contractar un servei d'assistència

Un cop tinguem clares quines són les nostres necessitats, hem de tenir en compte altres factors a l'hora de contractar un servei d'assistència. En primer lloc cal definir quines són les tasques que caldrà encarregar, planificar un horari, saber la disponibilitat de la persona contractada i, sobretot, tenir un pressupost i saber quin sou podem pagar. En aquest sentit, és convenient tenir informació sobre les possibles ajudes i subvencions que poden rebre els afectats d'EM; estar-ne al cas serà un factor important per prendre una decisió adequada.També podeu consultar al vostre treballador/a social de referència l'accés a serveis d'assistència a través del tràmit de la Llei de dependència o dels recursos municipals.

Existeixen diversos canals per trobar un assistent. Una de les formes més habituals és a través del cercle íntim d'amistats; és a dir, fer saber que s'està buscant algú. Contractar un servei d'assistència a través de referències de gent coneguda ens pot aportar més confiança i seguretat.

D'altra banda, també és molt útil escriure un anunci en un diari o revista –preferiblement local–, buscar en portals web especialitzats o, fins i tot, penjar flyers o fullets amb l'oferta de feina en llocs concrets com escoles universitàries d'infermeria, centres comunitaris, etc... En tots els casos, és important que s'especifiqui el tipus de professional que s'està buscant, es faci una breu explicació de les tasques que s'han de realitzar i es deixi un telèfon de contacte (mai el nom complet o l'adreça de la casa).

Per realitzar les entrevistes és preferible estar acompanyat d'un familiar o d'una persona de confiança. Com ja hem dit abans, cal tenir presents les necessitats i comprovar que el perfil del candidat s'adequa a les expectatives. És útil tenir un llistat amb les preguntes més importants que s'han de fer; i no tenir por de fer preguntes que puguin fer-nos vergonya de plantejar, com per exemple, si el candidat és capaç de canviar un catèter o si està disposat a banyar la persona afectada.

Una conversa oberta és essencial per contractar el millor candidat. Així doncs, un cop comprovades les referències, i si es creu que l'entrevistat és la persona idònia, és l'hora de fer el contracte. És important que tots els serveis professionals que puguin contractar-se es portin a terme amb un acord escrit i signat per les dues parts.

Algunes precaucions

Fer entrar un estrany a casa de vegades pot produir ansietat; i no només pel fet que la intimitat es vegi afectada. Per sentir-se més segur a casa en aquesta situació, és recomanable prendre algunes precaucions:

 • Controlar els diners en efectiu que es duen a sobre o tenen a casa
 • Guardar les targetes de crèdit, llibretes de xecs i altres objectes de valor en llocs tancats amb clau
 • Si l'assistent va a comprar, exigir que demani la factura
 • No donar mai una targeta de crèdit a l'assistent. Confiar només en els familiars o en els assessors financers de confiança
 • No discutir sobre l'estat econòmic amb ningú, excepte amb familiars o persones de confiança
 • Fer un seguiment de la medicació. Anotar-ne la quantitat i la periodicitat
 • No deixar ni demanar diners a l'assistent
 • Arranjar les visites d'amics o familiars quan l'assistent estigui de servei

Tenir en compte tots aquests consells pot ajudar les persones amb EM a sentir-se més tranquil·les a l'hora de contractar una persona anònima, si bé de vegades refiar-se de la bona voluntat dels altres pot ser menys angoixant que estar patint constantment per possibles incidents. En qualsevol cas, contractar els serveis d'un assistent és un pas important en la vida dels afectats d'EM i ser conscient de tots els factors existents, pot ser decisiu per trobar la persona correcta i tenir-hi una relació adequada.

 

Accés al document original:

Hiring help at home http://www.nationalmssociety.org Disponible a:

http://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/Brochure-HiringHelpAtHome-BasicFacts-FINAL.pdf

 • Valora aquest contingut: 

0 comentaris

Accepto la política de privacitat de l'Observatori i cedeixo les meves dades personals per a rebre més informació